Kritike

U razvoju slikarskog opusa Krune Martinovića dominantna je potreba za tragalaštvom. Ti napori spontano su ga doveli do brisanja oblika radi adoracije boje, uništenja konstrukcije radi bujanja svjetlosnih titraja, zamračenja vizije tvarnog, da bi se rastvorila vrata zapretenostima psihe. Više privučen centrifugalnom silom kolorističke raskoši nego programskim usmjerenjem, slikar se u posljednjoj fazi svog razvoja našao u njedrima apstraktne lirike, koja ga je privukla magnetom igre i slobodom neslućene opuštenosti.

Krajolik je najopsežniji dio slikarskog opusa Krune Martinovića. Te slike rađene pretežno u tehnici ulja na platnu, tematski su vezane za sredinu koja ga okružuje, a posebno za vegetabilne i florealne motive.

S iznimnim osjećajem za ugođaj, umjetnik uspješno koristi boju u sprezi sa svjetlom. Na nekim rješenjima gotovo da postoji dilema, radi li se o rasvjetljenoj boji ili obojenom svjetlu. Odnosi kolorita i luminizma pridonose fiksaciji trenutačnih stanja atmosfere, ali i autorovih duhovnih uzbuđenja.

Motive za svoje arhitektonsko-urbanističke kompozicije, slikar prvenstveno nalazi u baroknoj urbanoj jezgri Varaždina. On iz sklopova živopisnih krovova i tornjeva odabire vizure, što otkrivanju ne samo izgled već i atmosferu grada, koji portretira. Pečat tim slikama daju specifični ugođaji, koje umjetnik sugerira kroz određene karakteristike godišnjih doba, ili situacije unutar svjetlosnih mijena dana.

Najčešće povezan s impresionizmom, pa s epitetom pointilist ili postimpresionist, pridavala mu se i ocjena ekološkog slikara, a mogao bi se vezati za pokret anakronista, dok ga posljednji radovi vode u krug lirske apstrakcije. Bit će da je sve to tako ali tek simbiozom svih njegovih zamisli, osjećanja, doživljaja i prosuđivanja – kompletira se slika o njemu kao čovjeku, slikaru i liječniku. On je po pozivu humanist, po sklonostima estet, a po životnom stavu optimist. To sve ugrađuje i u svoje slikarstvo.

Slika zanosnim nagonom za oblikovanjem svijeta što ga okružuje. Zaljubljenik je u prirodu, oduševljen gradovima i prijatelj s ljudima. Pogled zaustavlja na ljepoti oblika i raskoši boja, te ih nadahnutim pokretima nanosi na platna.

I zato njegov pogled, boje na paleti i nanosi na platna, začarani su trokut, u kojem se stvarnost tvarnog pretapa u viziju plemenitosti i optimizma.

Juraj Baldani