Životopis

Kruno Martinović je rođen u Križevcima 1939.g.

Slikarsku naobrazbu stjecao je školovanjem u Gimnaziji, likovnim tečajevima, savjetima profesionalnih likovnih umjetnika, te obilascima brojnih europskih galerija, muzeja i izložbi. Već rani njegovi radovi nagovještavali su osobnost, koja se oduševljavala za postulate, što su ih davno inaugurirali impresionisti. Ta ljubav za boju i svjetlo, trenutačan dojam i uzbuđenost atmosfere, postat će zaštitnim znakom ovog slikara. Poznat je najviše po impresionističkim pejsažima u tehnici ulja na platnu, slikama s motivima ženskog lika i akta, te motivima starih hrvatskih gradova – Križevaca, Varaždina i Zagreba ( Griča ).

Slika akvarel, gvaš, bavi se crtežom i karikaturom.

Samostalno je izlagao više od 40 puta, a na skupnim izložbama pojavljivao se više od 350 puta, kako u Hrvatskoj, tako i u više europskih zemalja, te Kanadi i SAD-u. Primio je više priznanja i nagrada za likovno stvaralaštvo, među kojima treba posebice istaći premije Europske akademije (Akademija europskih intelektualaca) za znanost, književnost i umjetnost iz Napulja “Grand Prix Mediterranée Étoiles d´ Europe” za dostignuća na području impresionizma i avangardnog slikarstva. Ujedno mu je dodijeljen naziv “Akademik po zasluzi” (Accademico di Merito) za “visok etičko-kulturni doprinos, što je temelj za dobrobit duhovnog jedinstva naroda Europe”.

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).

1990. izašla je mini-monografija “Martinović” (priredio Ml. Pavković), 2002. monografija Juraj Baldani “Kruno Martinović – Slikarstvo”, 2019. u Travnju monografija “Portreti obiteljske intime” koju je uredio Mladen Pavković, a 2022. u Srpnju, u izdanju nakladničke kuće Tonimir iz Varaždinskih Toplica, je izašla peta monografija “Krunoslav Martinović – Moje slikarstvo”.

kruno_martinovic_moje_slikarstvo

Slike mu se nalaze u više galerija i privatnih zbirki u Hrvatskoj, te u Napulju, Bologni, Milanu, Beču, Münchenu, Kőlnu,Elstu,Londonu,Montrealu,itd. Krunoslav Martinović diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1964., specijalist je internist od 1973.; poslijediplomski studij iz kardiovaskularnih bolesti završio je 1974.,a magistrirao 1982.g. Većinu radnog staža proveo je na Internom odjelu Opće bolnice u Varaždinu.